هزینه ها

صفحه اصلی > هزینه ها

هزینهی ثبتنام درهمایش

ردیف

شرکت‌کنندگان

مقاله اول

مقاله دوم

1

عضور هیئت علمی (نویسنده مسئول)

 ریال1/600/000

  ریال1/400/000

3

پژوهشگران آزاد/ دانش‌آموختگان/ دبیران

  ریال1/200/000

  ریال1/000/000

4

دانشجو/ دانشجویان

  ریال1/000/000

ریال 800/000

 

پرداخت به صورت اینترنتی می باشد

 


هزینه هر شب اقامت     30 هزار تومان  (روز های 18 و 19 و 20 اردیبهشت)
هزینه هر وعده غذا     15 هزار تومان ( شام روز 18، ناهار روز 19 و شام روز 19 اردیبهشت)
هزینه ارسال گواهی پذیرش مقالات برای کسانی که در همایش حضور ندارند   20 هزار تومان