توضیحات ضروری

صفحه اصلی > توضیحات ضروری

توضیحات ضروری

شرکتکنندگان در همایش لازم است پس از اعلام پذیرش مقاله، نسبت به واریز هزینه‌ی ثبت‌نام اقدام نمایند و تصویر برگه‌ی واریز را از طریق ایمیل ارسال نمایند.

مبلغ پرداختی بابت دریافت بسته علمی همایش است.

بستهی علمی همایش شامل گواهی پذیرش مقاله، CD مجموعه مقالات (به تعداد نویسندگان) و یک عدد کتاب چکیده‌ی همایش است. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، برای دریافت هر جلد کتاب اضافی مبلغ 200000 ريال به مبالغ ثبت‌نام افزوده خواهد شد.

ثبت‌نام کنندگانی که تمایل دارند از طریق پست، بستهی علمی را دریافت کنند، علاوه بر مبالغ ثبت‌نام، مبلغ 200000 ريال بابت هزینه‌ی ارسال پرداخت نمایند.

بسته‌ی علمی همایش 20 روز پس از برگزاری همایش، ارسال خواهد شد.

پژوهشگرانی که در روز برگزاری همایش افتخار حضور می‌دهند، لازم است حضور خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه اعلام نمایند تا بستهی علمی و گواهی حضور، در روز برگزاری تقدیم ایشان گردد.

با توجه به مدت زمان انجام مراحل اداری، ثبت مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) حدود 2 ماه پس از برگزاری همایش انجام می‌شود.