تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

 

تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 1396/09/10

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 1396/09/10

آخرین مهلت ثبت نام: 1397/02/15

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1397/01/31

اعلام نتایج داوری: ده روز پس از دریافت مقاله

تاریخ برگزاری: 1397/02/19
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان