اخبار

1397/02/10
پژوهشگران ارجمند تسریع در پرداخت هزینه ها موجب برنامه ریزی بهتر در برگزاری همایش خواهد شد. بدینوسیله از دوستان ارجمندی که هنوز هزینه مربوط به پذیرش مقاله خود را واریز ننموده‌اند، تقاضا می شود نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام فرمایند.


 پژوهشگران ارجمند

تسریع در پرداخت هزینه ها موجب برنامه ریزی بهتر در برگزاری همایش خواهد شد. بدینوسیله از دوستان ارجمندی که هنوز هزینه مربوط به پذیرش مقاله خود را واریز ننموده‌اند، تقاضا می شود نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام فرمایند.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !