اخبار

1397/02/10
از پژوهشگران ارجمندی که قصد شرکت به صورت حضوری در همایش را دارند، خواهشمند است هر چه سریعتر با دبیرخانه همایش تماس بگیرند تا مقدمات حضور آنان در همایش فراهم گردد.


از پژوهشگران ارجمندی که قصد شرکت به صورت حضوری در همایش را دارند، خواهشمند است هر چه سریعتر با دبیرخانه همایش تماس بگیرند تا مقدمات حضور آنان در همایش فراهم گردد.

1397/02/10
پژوهشگران ارجمند تسریع در پرداخت هزینه ها موجب برنامه ریزی بهتر در برگزاری همایش خواهد شد. بدینوسیله از دوستان ارجمندی که هنوز هزینه مربوط به پذیرش مقاله خود را واریز ننموده‌اند، تقاضا می شود نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام فرمایند.


 پژوهشگران ارجمند

تسریع در پرداخت هزینه ها موجب برنامه ریزی بهتر در برگزاری همایش خواهد شد. بدینوسیله از دوستان ارجمندی که هنوز هزینه مربوط به پذیرش مقاله خود را واریز ننموده‌اند، تقاضا می شود نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام فرمایند.


1397/02/04
مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود استان سیستان و بلوچستان در جلسه هماهنگی برگزاری همایش اخلاق وعرفان در ادب فارسی که در استانداری برگزار گردید حمایت خود را از برگزاری این همایش اعلام کردند.


مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود استان سیستان و بلوچستان در جلسه هماهنگی برگزاری همایش اخلاق وعرفان در ادب فارسی که در استانداری برگزار گردید حمایت خود را از برگزاری این همایش اعلام کردند.

1396/11/23
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تاریخ های همایش به شرح ذیل تغییر کرد.تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 1396/09/10

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 1396/09/10

آخرین مهلت ثبت نام: 1397/02/15

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1397/02/15

اعلام نتایج داوری: ده روز پس از دریافت مقاله

تاریخ برگزاری: 1397/02/19
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان


صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر